Think before you Vink

Nederland gaat stemmen! Dit wisten jullie waarschijnlijk al, omdat jullie ook allemaal een stempas in de brievenbus hebben gekregen. We kunnen op woensdag 6 april stemmen voor een raadgevend referendum dat gaat over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Het verdrag bestaat uit 323 pagina’s exclusief de bijlagen en zeg nou zelf: wie heeft er nou de tijd voor om dat te lezen?

Dit raadgevend referendum houdt in dat het volk mag stemmen over de volgende stelling: “Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?”. De mogelijke antwoorden daarop zijn: voor, tegen of blanco. Een opkomstpercentage van meer dan 30% betekent dat de regering bij een meerderheid aan voorstemmen het verdrag kan tekenen. Bij een meerderheid aan tegenstemmen kan de regering het parlement vragen om de uitslag van het referendum niet te volgen of er zelf voor kiezen niet te tekenen. Dit raadgevend referendum is georganiseerd door Geenpeil, die daarvoor 300.000 handtekeningen moest verzamelen. Maar goed, wat houdt het verdrag nou precies in?

Aangezien het verdrag meer dan 300 pagina’s bevat, is het moeilijk om te weten wat er nou precies in het verdrag staat. Er zijn al verschillende initiatieven opgezet om het Nederlandse volk te informeren en zo heeft AEGEE natuurlijk ook iets georganiseerd om jullie te informeren. Er wordt namelijk op 3 april een grote referendumavond georganiseerd waar in een debat de voorzitters van de grootste politieke jongeren partijen hun voor- of tegenargumenten zullen presenteren. Hier kun jij dus veel informatie uit halen en kun je beknopt de inhoud van het verdrag horen.

In het kort zal ik jullie toch nog even vertellen waar het verdrag over gaat en wat de voor- en tegenargumenten zijn. Zo ben je goed voorbereid als je naar de grote referendummiddag van AEGEE gaat. Als je niet kan gaan heb je in ieder geval informatie over het verdrag die je kunt gebruiken om te stemmen. Het verdrag is dus een overeenkomst die de EU sluit met Oekraïne. De EU heeft al verdragen met meerdere landen gesloten zoals bijvoorbeeld Turkije, Moldavië en Chili. Echter, elk verdrag heeft een andere inhoud. Dit verdrag bestaat niet alleen uit handel, maar betreft ook een samenwerking op juridisch vlak. Een aantal belangrijk punten in het associatieverdrag zijn:

 • Het verminderen of opheffen van import- en exporttarieven
 • Samenwerking op vlak van het buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Duurzame ontwikkeling en stimulering van multilaterale relaties
 • Het bestrijden van corruptie en georganiseerde criminaliteit
 • Versterking van democratie en mensenrechten in Oekraïne, o.a. van LHBT gemeenschappen.
 • Goed bestuur en rechtsorde
 • Het tegengaan van de verspreiding van massavernietigingswapens

Zoals jullie weten woedt er op dit moment in Oekraïne een burgeroorlog. Een aantal leden van AEGEE-Groningen hebben nog wat restanten gezien van de Maidan revolutie tijdens de Agora Kiev. Deze revolutie ging ook over een deel van het associatieverdrag wat president Viktor Janoekovitsj niet wou ondertekenen. Viktor Janoekovitsj is inmiddels president af en verblijft in een leuk optrekje in Rusland. De huidige president Petro Porosjenko wil wel graag dat het verdrag wordt getekend door Nederland en wil graag de banden vernauwen met de EU.

Maar goed, wat zijn nou de voor- en tegenargumenten volgens ons voor dit verdrag? Hieronder een kort overzicht.

VOOR

 1. Het associatieverdrag is goed voor de interne stabiliteit van Oekraïne. Eind 2013 ontstond een opstand in Oekraïne omdat de toenmalige president dit verdrag niet wilde tekenen. Voor veel Oekraïners is associatie met de EU de hoop op een beter leven.
 2. Het associatieverdrag is economisch goed voor Oekraïne en voor Nederland. Het verdrag zorgt grotendeels voor een vrijhandelszone tussen de EU en Oekraïne. Dit zorgt voor meer handel tussen EU-landen en Oekraïne. En meer handel betekent meer banen.
 3. Het associatieverdrag is goed voor de Oekraïense bevolking. Het verdrag is de basis voor meer handel en bescherming van mensenrechten. Dit zorgt voor een hogere levensstandaard voor Oekraïense burgers.
 4. Een nee-stem is goed voor Poetin. Voor Poetin is dit referendum, zeker als het een ‘nee’ wordt, een geschenk uit de hemel. Het kan zorgen voor interne verdeeldheid binnen de EU over Oekraïne en de sancties tegen Rusland.
 5. Het associatieverdrag helpt mee aan een nieuw soort bestuur in Oekraïne. Lange tijd gebruikten politici de overheid voor eigen gewin. Dit verdrag kan meehelpen aan een ‘government of the people, by the people and for the people’.

TEGEN

 1. Het associatieverdrag leidt tot een EU-lidmaatschap voor Oekraïne. De vrees is dat het associatieverdrag een tussenstap is naar EU-lidmaatschap aangezien Oekraïne dit graag zou willen.
 2. Oekraïne ontvangt veel geld van de EU met dit associatieverdrag. In de tekst van het verdrag wordt gesproken over “financiële bijstand”. De kans is groot dat het geld dat naar Oekraïne zal gaan in de verkeerde zakken verdwijnt, aangezien Oekraïne het meest corrupte land van Europa is.
 3. Het associatieverdrag zorgt voor een conflict met Rusland. Oekraïne behoort tot de invloedssfeer van Rusland door het gezamenlijke verleden in de Sovjet-Unie. In de Russische media wordt het associatieverdrag gezien als een eerste stap naar EU-lidmaatschap waarna NAVO-lidmaatschap volgt.
 4. Oekraïne is een verdeeld land. Het associatieverdrag biedt geen oplossing hiervoor. Niet iedereen in Oekraïne wil aansluiting bij de EU, tegenstanders voor de Europese integratie wonen vooral in het oosten van het land. Een associatieverdrag zorgt voor een diepere verdeling binnen de Oekraïense bevolking.

Zijn jullie er nog niet uit wat jullie gaan stemmen 6 april? Kom dan naar de grote referendummiddag in de CREA te Amsterdam op 3 april tussen 14:00 en 17:00 (inloop 13:30). Ik weet het, het is een eindje treinen, maar een dagje Amsterdam is toch altijd leuk?! Het is belangrijk dat je gaat stemmen, maar het is nog belangrijker om te weten waar je nou voor stemt met dit ingewikkelde verdrag. Stem dus! Voor of tegen het maakt niet uit, zolang je maar Think before you Vink, hè 😉

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl