Europese Commissions en Committees

De taak van Commissions en Committees is het ondersteunen of controleren van het Comité Directeur. Committees lijken erg op Working Groups, maar in plaats van direct bijdragen aan de Action Agenda (jaarlijks opgestelde doelen omtrent de Focus Areas), helpen ze andere onderdelen van AEGEE met informatievoorziening, infrastructuur en materiaal. De Agora (Algemene Ledenvergadering van AEGEE-Europe) kiest de leden van de vier Commissions van AEGEE-Europe.

Deze Commissions houden toezicht op het naleven van de regels die richting geven aan het functioneren van AEGEE.

De bestaande Commissions die het CD ondersteunen zijn:

Er bestaan momenteel de volgende Committees:

Als je vragen hebt over committees en commissions of je wilt graag aansluiten of solliciteren bij een commission of committee, stuur dan een e-mail naar de European Affairs Director via: europeanaffairs@aegee-groningen.nl


Hieronder volgt een korte uitleg over de vier Commissions:

Audit Commission

De Audit Commission is het evenbeeld van onze Kascontrole Commissie en controleert de financiën van alle organen en locals van AEGEE. Tijdens de Agora presenteert de Audit Commission haar bevindingen aan het netwerk.

Email: audit@aegee.org


Juridical Commission

De JC controleert of the statuten van elke AEGEE-local overeenstemmen met de richtlijnen van AEGEE-Europe. Daarnaast zorgt de JC ervoor dat alle procedures tijdens de Agorae en EBM’s volgens de statuten verlopen en voeren zij gemaakte wijzigingen door in de statuten en het CIA (Corpus Iuridicum AEGEEnse, het Huishoudelijk Regelement van AEGEE-Europe). Verder geeft de JC juridisch advies aan locals.

De website van de Juridical Commission is www.commissions.aegee.org/jurcom/Hierop kun je onder andere de meest recente statuten van AEGEE-Europe vinden (het CIA)

Email: juridical@aegee.org


Mediation Commission

De MedCom onderzoekt ‘cases’ waarbij twee organen van AEGEE-Europe onderlinge problemen hebben en geeft advies waar nodig. De MemCom kan naar aanleiding van haar onderzoek besluiten sancties op te leggen (zoals verwijdering uit het netwerk), die achteraf geratificeerd dienen te worden door de Agora. De MemCom kan alleen geactiveerd worden als twee verkozen organen of 10 andere organen daar om vragen. Tot slot geeft de MemCom advies als AEGEE’ers daar om vragen.

Email: medcom@aegee.org


Network Commission

De NetCom is verantwoordelijk voor het contact met het netwerk, en werkt daarbij nauw samen met de Network Director van het CD. Het netwerk is opgedeeld in elf regio’s, die elk onder de verantwoordelijkheid vallen van één NetCommie. Deze NetCommies bezoeken en ondersteunen hun locals en motiveren ze om te voldoen aan de Antennae Criteria. Daarnaast organiseert elke NetCommie een Network Meeting, met als doel het verzamelen van AEGEE’ers om ze te trainen, te laten samenwerken en elkaar te helpen bij problemen.

Email: netcom@aegee.org

Mailinglist: Schrijf je in via list.aegee.org voor de Network-L om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de NetCom.


SubCommies

De JC, de MedCom en de NetCom werken alledrie met SubCommies. Elk commissionlid heeft één of meerdere SubCommies onder zich die hen ondersteunen. Wil jij op een interessante manier in contact komen met het netwerk en op Europees niveau actief zijn (en je juridische kennis toepassen op o.a. Russisch, Frans en Europees recht in het geval van de JC)? Mail dan voor meer informatie over SubCommies naar: europeanaffairs@AEGEE-Groningen.nl  

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl