Geschiedenis

AEGEE-Groningen is op dinsdag 25 oktober 1988 opgericht door een groepje Europa-enthousiastelingen, bestaande uit o.a. Michiel van Dam, Arend-Jan Nijhuis, Andrea Wotte, Marike van der Tol en Jurgen Friedrichs. Dit vond plaats in café De Sleutel aan de Noorderhaven. AEGEE-Groningen is daarmee een van de jongere studentenorganisaties in Groningen. Twee oprichters, Michiel van Dam en Arend-Jan Nijhuis zijn op het huidige moment erelid van AEGEE-Groningen.

Op 17 april 1989 werd stichting AEGEE-Congres opgericht om het financieel risico voor AEGEE-Groningen af te kunnen dekken bij grote congressen. In mei telde de vereniging 41 leden. Op de eerste bijeenkomst over Summer Universities in dezelfde maand, een soort ‘SU-info avond’ avant la lettre, verdubbelde het aantal leden. Aan het eind van de maand telde de vereniging 110 leden en werd het erkend door de universiteit als studentenorganisatie.

Op 24 t/m 26 oktober van hetzelfde jaar wordt het eerste congres georganiseerd, getiteld ‘Is the Future Southward Bound?’, wat AEGEE-Groningen de status van volwaardige antenna oplevert. Dit congres werd onder andere ondersteund door Kodak en Shell. Een nieuwe uitbreiding van het ledenbestand is het gevolg.

In augustus 1991 werd in augustus de eerste Summer University in Groningen gehouden met deelnemers uit Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk, Polen en Rusland. Tijdens dit twee weken durende event leerden de deelnemers Engels en sliepen zij zoals ook nu nog gebruikelijk bij leden thuis. Oktober 1991 bracht de eerste Gronoloog, welke onder meer een verslag over een Summer University in Budapest en de eerste Summer University in Groningen bevatte.

Vanaf 1992 begint AEGEE-Groningen zich meer lokaal te ontwikkelen; er worden meer lokale activiteiten georganiseerd en er ontstaan verschillende werkgroepen. De eerste almanak verscheen in februari van dat jaar. Een maand later zag het huishoudelijk reglement het levenslicht. In september werd besloten over te gaan op wekelijkse borrels. In 1993 verdriedubbelt het aantal commissieleden en dit geeft problemen. Tijdens de ALV van 23 maart 1993 is er een tegenbestuur, het zittende bestuur blijft echter aan. Ook wordt er een Summer University georganiseerd met het thema ‘Navigation’, het eerste jaar waarin watersport in onze Summer University centraal staat. In september wordt het eerste introductieweekend georganiseerd voor nieuwe leden en verhuist de borrel naar café Boston. Om het eerste lustrum te vieren wordt op 21 & 22 oktober het congres ‘Japanese Companies in Europe’ georganiseerd.

In de eerste jaren na de eeuwwisseling bevond de vereniging zich in een deplorabele situatie; een dalend ledenaantal, vrijwel geen actieve leden meer en weinig interesse in bestuursfuncties. Op het dieptepunt in 2002 kende de vereniging nog maar 120 leden. Sinds 2003 is er geen almanak meer uitgebracht bij AEGEE-Groningen, daarvoor werd deze traditiegetrouw eenmaal per jaar uitgebracht. In het jaar 2003-2004 kon er geen Treasurer worden gevonden en daarom heeft Bart Cramer, President 2002-2003 aangeboden om nog een jaar bestuur te doen, maar dan in de functie van Treasurer. Mede vanwege dit en het feit dat dankzij hem de vereniging weer op de rails is gekomen, is hij benoemd tot erelid van AEGEE-Groningen.

Ereleden

Door de jaren heen zijn er een aantal leden geweest die zich buitengewoon hebben ingezet voor de vereniging. Dit zijn:

  • Bart Cramer (erelid sinds 2006)
  • Arend-Jan Nijhuis (oprichter)
  • Michiel van Dam (oprichter)

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl