Externe verbanden

AEGEE-Groningen is aangesloten bij een aantal externe verbanden. Op dit moment zijn dat:

EurObserver

Drie maal per jaar komt de EurObserver uit. In de EurObserver staat iedere uitgave een belangrijk Europees thema centraal. Over dit thema worden verschillende artikelen geschreven door gastschrijvers (Europees parlementariërs, hoogleraren, andere belanghebbenden). De EurObserver wordt in een oplage van 1000 stuks verspreid onder de studentenpopulatie van Groningen.

 

International Week

Ieder jaar organiseert AEGEE-Groningen in samenwerking met ESN-Groningen, SIB, Dizkartes en Albertus Magnus een week die bol staat van de internationale activiteiten. Debatten, lezingen, workshops en feesten geven Groningen een internationaal tintje!

 

Galant Gala

In samenwerking met talloze Groningse verenigingen organiseert AEGEE mee aan het jaarlijkse Galant Gala. In de organisatie van het Galant Gala zitten leden van AEGEE, SIB, NEXUS, Ubbo Emmius, Clio, SOG en VIP.

Meer informatie over het gala is te vinden op www.galantgala.nl.

 

Groninger Internationaliserings Platform (GIP)

Het Groninger Internationaliserings Platform (GIP) bestaat uit internationaal geörienteerde studentenverenigingen in Groningen, te weten: AEGEE-Groningen, AIESEC, ESN, IFMSA, SIB & TEIMUN. Dit initiatief wordt actief ondersteund door het Bureau Internationalisering Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Platform komt regelmatig bijeen om overleg te plegen over mogelijke gezamenlijke activiteiten en hun toekomstplannen. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het GIP en mededelingen van de zes verenigingen volgen? Ga dan naar de Facebookpagina van het GIP!

 

Nedertop

Eens per twee maanden komen de besturen van Nederlandstalige AEGEE-locals bij elkaar om tips en ervaringen uit te wisselen, algemeen Europees beleid te bespreken, om samen evenementen te organiseren of eigen activiteiten te promoten. Nedertops leveren veel interessante samenwerkingen op. Zo is er het sponsorplatform en worden er gezamelijk skireizen georganiseerd. De Nedertop wordt telkens door een andere local georganiseerd. Traditiegetrouw is Groningen de locatie van de laatste Nedertop van het jaar waarbij alle kandidaatsbesturen ook worden uitgenodigd. Vind meer informatie over alle activiteiten van AEGEE in Nederland en Belgie op www.aegee.nl!

 

NJR

AEGEE-Groningen heeft samen met de Nederlandstalige locals een stem in de Nationale Jongeren Raad (NJR). Ieder jaar is er één afgevaardigde die AEGEE vertegenwoordigd. Wie dit is, wordt bepaald op de tweemaandelijkse vergadering van de Nederlandstalige locals, de Nedertop. Via de NJR kunnen wij invloed uitoefenen op de Nederlandse politiek en houdt de leden van AEGEE-Groningen politiek bewuster. Daarnaast hebben de aangesloten AEGEE-locals ieder jaar recht op twee trainers van de NJR. De NJR beschikt over een groot en professionele trainerspool.