Externe verbanden

AEGEE-Groningen is aangesloten bij een aantal externe verbanden. Op dit moment zijn dat:

Integration Night

Ieder jaar wordt er de zogeheten ‘Integration Night’ georganiseerd. De Integration Night Commissie wordt samengesteld uit één lid van AEGEE-Groningen en leden van SOG, SIB, Albertus, Dizkartes en ESN. De Integration Night heeft als doel het contact tussen Nederlandse en Internationale studenten te stimuleren. De avond biedt AEGEE-Groningen de kans om haar naamsbekendheid te vergroten en internationale studenten kennis te laten maken met onze vereniging.

Galant Gala

In samenwerking met talloze Groningse verenigingen organiseert AEGEE-Groningen het jaarlijkse Galant Gala. In de organisatie van het Galant Gala zitten leden van AEGEE-Groningen, SIB, NEXUS, Ubbo Emmius, Clio, SOG en VIP. Meer informatie over het gala is te vinden op www.galantgala.nl.

Groninger Internationaliserings Platform (GIP)

Het Groninger Internationaliserings Platform (GIP) bestaat uit internationaal geörienteerde studentenverenigingen in Groningen, te weten: AEGEE-Groningen, AIESEC, ESN, IFMSA, SIB & TEIMUN. Dit initiatief wordt actief ondersteund door het Bureau Internationalisering Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Platform komt regelmatig bijeen om overleg te plegen over mogelijke gezamenlijke activiteiten en hun toekomstplannen. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het GIP en mededelingen van de zes verenigingen volgen? Ga dan naar de Facebookpagina van het GIP!

Nedertop

Vier keer per jaar komen alle besturen van de Nederlandstalige AEGEE-locals bij elkaar om tips en ervaringen uit te wisselen, het algemeen Europees beleid te bespreken, om samen evenementen te organiseren of om eigen activiteiten te promoten. Deze vergaderingen, ook wel ‘Nedertops’ genoemd, leveren goede samenwerkingsrelaties op en veelal meer kennis. De Nedertop vergadering wordt telkens door een andere local georganiseerd. Traditiegetrouw is Groningen de locatie van de laatste Nedertop van het academisch jaar, waar alle kandidaatsbesturen ook voor worden uitgenodigd. Wil je meer informatie ontvangen over de Nedertop? Stuur een e-mail naar president@aegee-groningen.nl!

NJR

AEGEE-Groningen heeft samen met de Nederlandstalige locals een stem in de Nationale Jongeren Raad (NJR). Ieder jaar is er één afgevaardigde die AEGEE vertegenwoordigd. Wie dit is, wordt bepaald op een van de Nedertop vergaderingen. Via de NJR kunnen wij invloed uitoefenen op de Nederlandse politiek en houdt de leden van AEGEE-Groningen politiek bewuster. Daarnaast hebben de aangesloten AEGEE-locals ieder jaar recht op twee trainers van de NJR. De NJR beschikt over een groot en professionele trainerspool.

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl