Adviesorganen

De adviesorganen van AEGEE-Groningen zijn de Kascontrolecommissie, de Juridische Commissie en de Raad van Advies, respectievelijk KasCo, Juridical en de RvA. Adviesorganen ondersteunen het bestuur en staan ze met raad en daad bij!


Juridical

De Juridische Commissie der AEGEE-Groningen, hierna te noemen ‘de Juridical’, houdt zich bezig met de juridische aangelegenheden van de vereniging. Zo is zij verantwoordelijk voor een juridische toetsing van de Statuten alsmede van het Huishoudelijk Reglement (hierna: het HR), en draagt zij zorg voor een rechtsgeldige besluitvorming tijdens de ALV. Tevens fungeert de Juridical als vraagbaak en adviseur van het bestuur omtrent juridische kwesties.

Ook leden der AEGEE-Groningen zijn bevoegd om bij de Juridical een reactie met betrekking tot juridische aangelegenheden op te vragen. Deze mogelijkheid wordt geboden op grond van afdeling 8, artikel 1, vierde lid van het HR. Met betrekking tot voorstellen tot wijziging van het HR kunnen leden desgewenst een goedkeuring in de zin van afdeling 8, artikel 1, lid 3 HR aanvragen.

Teneinde bovenstaande taken uit te voeren pleegt de Juridical geregeld onderling overleg. Uiteraard onderhoudt zij nauwe banden met het bestuur. De Juridical bestaat momenteel uit:

  • Charlotte Sousa de Andrade Passos
  • Marieke de Jong
  • Johan Schuringa

De Juridical is nog op zoek naar nieuwe leden, lijkt het je leuk om deel uit te maken van de Juridical? Neem dan contact op via juridical@aegee-groningen.nl


Kascontrolecommissie

De Kascontrole Commissie (KasCo) controleert de Treasurer van het bestuur op de gehele boekhouding en ondersteunt hem/haar met lastige geldzaken. De KasCo bestaat momenteel uit:

  • Annemijn Hermsen
  • Belinda Schaatsenberg
  • Koa Draisma

De KasCo is nog op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van de Kascontrolecommissie? Neem dan contact op via board@aegee-groningen.nl.


Raad van Advies

De Raad van Advies heeft volgens het HR als taak het adviseren van de ALV en het bestuur inzake beleid, organisatie en financiën. Dit houdt in de praktijk in dat de Raad aanwezig is op de ALV om daar gevraagd, dan wel ongevraagd, advies uit te brengen. Tevens hebben de Raad en het bestuur ongeveer één keer per maand overleg. Daarnaast heeft ieder bestuurslid een persoonlijk aanspreekpunt binnen de Raad voor advies en feedback op zijn/haar functioneren en een eventueel luisterend oor. De Raad vaardigt twee leden af in het Sollicitatie Advies Comité. Mocht het nodig zijn dan kan de Raad tevens adviserend optreden bij een geschil tussen organen onderling, tussen organen en leden of tussen leden onderling op verzoek van één van de betrokken partijen.

De Raad bestaat uit ervaren leden die zelf veel bestuurlijke en/of organisatorische ervaring hebben opgedaan en de vereniging goed kennen. Op dit moment nemen de volgende leden zitting in de Raad van Advies:

  • Arjan Tilstra
  • Astrid Stulemeijer
  • Romy Hakkers

Voor inhoudelijke vragen over wat de functie van raadslid precies inhoudt, kun je de individuele raadsleden benaderen of een mail sturen naar advisoryboard@aegee-groningen.nl.

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl