Adviesorganen

De adviesorganen van AEGEE-Groningen zijn de Kascontrolecommissie, de Juridische Commissie en de Raad van Advies, respectievelijk KasCo, Juridical en de RvA. Adviesorganen ondersteunen het bestuur en staan ze met raad en daad bij!


Juridical

De Juridische Commissie der AEGEE-Groningen, hierna te noemen ‘de Juridical’, houdt zich bezig met de juridische aangelegenheden van de vereniging. Zo is zij verantwoordelijk voor een juridische toetsing van de Statuten alsmede van het Huishoudelijk Reglement (hierna: het HR), en draagt zij zorg voor een rechtsgeldige besluitvorming tijdens de ALV. Tevens fungeert de Juridical als vraagbaak en adviseur van het bestuur omtrent juridische kwesties.

Ook leden der AEGEE-Groningen zijn bevoegd om bij de Juridical een reactie met betrekking tot juridische aangelegenheden op te vragen. Deze mogelijkheid wordt geboden op grond van artikel 38, vierde lid van het HR. Met betrekking tot voorstellen tot wijziging van het HR kunnen leden desgewenst een goedkeuring in de zin van art. 38 lid 3 HR aanvragen.

Teneinde bovenstaande taken uit te voeren pleegt de Juridical geregeld onderling overleg. Uiteraard onderhoudt zij nauwe banden met het bestuur. De Juridical bestaat momenteel uit Lisette Kunst en Jamie Visser.

De Juridical is nog op zoek naar nieuwe leden, lijkt het je leuk om deel uit te maken van deze groep? Neem dan contact op via juridical@aegee-groningen.nl


Kascontrolecommissie

De Kascontrole Commissie (KasCo) controleert de Treasurer van het bestuur op de gehele boekhouding en ondersteunt hem/haar met lastige geldzaken. De KasCo bestaat dit jaar uit:

  • Astrid Wentzel
  • Kevin Gooyert
  • Daphne Timmerhuis
  • Jildert Sijmonsma

Raad van Advies

De Raad van Advies heeft volgens het HR als taak het adviseren van de ALV en het bestuur inzake beleid, organisatie en financiën. Dit houdt in de praktijk in dat de Raad aanwezig is op de ALV om daar gevraagd, dan wel ongevraagd, advies uit te brengen. Tevens zit de Raad hiervoor twee weken voor de ALV met het voltallige Bestuur om tafel. In de maanden waarin een dergelijk gesprek niet plaatsvindt, vergadert de Raad met de Voorzitter en Vice-Voorzitter van het Bestuur. Daarnaast heeft ieder bestuurslid een persoonlijk aanspreekpunt binnen de Raad voor advies en feedback op zijn/haar functioneren en een eventueel luisterend oor. De Raad woont, als zij of het Bestuur daar behoefte aan hebben, enkele Bestuursvergaderingen bij en vaardigt twee leden af in het Sollicitatie Advies Comité. Mocht het nodig zijn dan kan de Raad tevens adviserend optreden bij een geschil tussen organen onderling, tussen organen en leden of tussen leden onderling op verzoek van één van de betrokken partijen

De Raad bestaat uit ervaren leden die zelf veel bestuurlijke en/of organisatorische ervaring hebben opgedaan en de vereniging goed kennen. Op dit moment nemen de volgende leden zitting in de Raad van Advies:

  • Adriaan Eldering
  • Paul Veldhuyzen
  • Marlijn Botter
  • Wietske Sterenberg

Voor inhoudelijke vragen over wat de functie van raadslid precies inhoudt, kun je de individuele raadsleden benaderen of een mail sturen naar rva@aegee-groningen.nl.

Sponsors

Bloemen bezorgen
Diamonds By Me
Autoverzekering
Ongediertebestrijden.com
Maxilia relatiegeschenken
Sofa's van Urbansofa
Online marketing bureau Traffic Today
Regiobloemist
SKEPP Kantoorverhuur
Hekwerken online kopen
Decidee
Raamdecoratie kopen
Zakelijke leningen
Travelbags
Personeelsfeesten Twente
Auto accu kopen