Alumniverband

Het alumniverband AEGEE-Groningen is opgericht om de band tussen de oud-leden en de vereniging en tussen de oud-leden onderling te behouden na het beëindigen van het actieve lidmaatschap. Ieder oud-lid van AEGEE-Groningen kan alumnus worden en daarmee toegang krijgen tot activiteiten van het alumniverband van AEGEE-Groningen.

Het doel van dit verband is ten eerste het bieden van gezelligheid en de mogelijkheid tot het behouden van contact met je AEGEE-vrienden. Daarnaast biedt het alumniverband ook de ideale gelegenheid om te zien waar iedereen zich tegenwoordig mee bezig houdt en vormt het een netwerk van internationaal georiënteerde (young) professionals en studenten, wat natuurlijk altijd van pas komt! Verder streeft het alumniverband het ondersteunen van de studentenvereniging AEGEE-Groningen na door het bieden van financiële steun en functionele contacten voor congressen en andere activiteiten.

Het alumniverband organiseert vier keer per jaar een Alumniborrel die op roulerend in Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Groningen plaatsvindt. Daarnaast wordt er jaarlijks de traditionele alumnidag in Groningen georganiseerd, een dag die geheel in het teken staat van het weerzien van zowel oude vrienden als onze oude geliefde studentenstad. Zie de onderstaande agenda voor de eerstvolgende activiteiten.

De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal dertig euro. Hiervan wordt vijftien euro gebruikt voor de organisatie van activiteiten voor de alumni. De rest van jouw contributie zal ten goede komen aan de vereniging AEGEE-Groningen, de precieze besteding hiervan wordt door de alumni en het bestuur besloten. Zodoende steunen de alumni de vereniging die zij een warm hart toedragen!

Wil je alumnus worden of meer informatie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar secretary@aegee-groningen.nl.

Hopelijk tot snel op één van onze activiteiten!

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl