Working Groups

Er zijn 4 Working Groups; één voor elke focus area uit het Strategisch Plan van AEGEE-Europe. Heb je verstand van of ervaring met één van deze onderwerpen, of wil je er graag meer over leren, dan kun je je aanmelden bij de Working Groups als er een open call is. Voor meer informatie over wat de Working Groups op het moment mee bezig zijn kan je ze vinden op Facebook.

De Working Groups zijn op dit moment de volgende:

European Citizenship Working Group

De Focus Area European Citizenship heeft het doel om jongeren in staat te stellen om actieve en kritische Europese burgers te worden door hen kennis bij te brengen over de diversiteit van Europese culturen en door hen in staat te stellen om een actieve rol te spelen in het vormen van het Europese project.

Het Europese project staat onder zware druk. Het imago van de Europese Unie als een steeds hechtere Unie onder de Europese burgers lijkt een droom van het verleden te zijn, omdat het Brexit referendum heeft laten zien dat het integratieproces wel degelijk omkeerbaar is.

AEGEE streeft voor een democratisch, divers en grenzeloos Europa, dat op sociaal, economisch en politiek gebied geïntegreerd is, en waardeert de participatie van jongeren in de oprichting en ontwikkeling daarvan.

Om dit Europa te realiseren, moeten jongeren ten eerste een gevoel van Europese saamhorigheid ontwikkelen door kritische bewustwording te krijgen van de sociaal culturele verschillen en tevens de gelijkenissen die ons continent kenmerken. Ten tweede moeten jongeren actief betrokken raken in Europese processen en een kans worden gegeven om deze te vormen voor zo verre dat deze hun leven beïnvloeden. Door intercultureel onderwijs aan de ene kant en politieke educatie en betrokkenheid aan de andere hand draagt AEGEE bij aan het vormen van actieve en kritische Europese burgers die Europa nodig heeft.


Equal Rights Working Group

De Focus Area Equal Rights streeft ernaar discriminatie op basis van gender identiteit, gender expressie en seksuele oriëntatie te erkennen en aan te pakken en gelijkwaardigheid te bevorderen vanuit een intersectioneel perspectief.

Het recht op gelijke behandeling en het verbod op discriminatie zijn mensenrechten, en toch is discriminatie aanwezig in alle delen van het sociale leven, met als resultaat dat mensen ongelijke toegang hebben tot rechten. Mensenlevens en hun sociale relaties zijn complex en multidimensionaal. Intersectionaliteit onderzoekt verschillende aspecten van de menselijke identiteit – zoals gender, ras en seksuele oriëntatie – in wisselwerking met elkaar, in tegenstelling tot het behandelen van deze aspecten in isolatie. Het hebben van een intersectioneel perspectief betekent erkennen dat mensen niet kunnen worden gereduceerd tot enkele categorieën.

Door middel van deze Focus Area streeft AEGEE ernaar om vormen van discriminatie op basis van genderidentiteit, gender expressie en seksuele oriëntatie aan te pakken in combinatie met andere vormen van discriminatie, en daarbij de complexiteit van sociale ongelijkheden te erkennen.


Youth Development Working Group

De Focus Area Youth Development streeft ernaar om jongeren te voorzien van kansen om transversale vaardigheden en competenties te ontwikkelen die bijdragen aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De uitdagingen die jongeren tegenwoordig het hoofd bieden om succesvol te worden in hun leven en werk zijn aanzienlijk en veelvoudig. Bovendien, veel van de vaardigheden en competenties die jongeren moeten bezitten om goede banen te krijgen zijn niet verbonden met een beroep of sector in het bijzonder.

Transversale vaardigheden en competenties zijn de vaardigheden, kennis en houding die relevant zijn aan een wijd spectrum aan beroepen en sectoren. Transversale vaardigheden en competenties – ook wel bekend als “soft skills” – zijn de bouwstenen voor de ontwikkeling van de “harde” vaardigheden en competenties die nodig zijn om succes te hebben op de arbeidsmarkt. Door jongeren te voorzien van mogelijkheden om deze transversale vaardigheden en competenties op te doen, draagt AEGEE op deze manier bij aan de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en toekomst van jongeren.


Civic Education Working Group

De Focus Area Civic Education heeft het doel om burgereducatie te bevorderen door de burgerlijke competenties van jongeren te vergroten en door burgereducatie op de politieke agenda te zetten. Er valt meer onder de educatie van jongeren dan hen klaarstomen voor de arbeidsmarkt.

Burgereducatie gaat over het opdoen van de competenties, oftewel de skills, kennis en houding die vereist zijn om een actieve, democratische, verantwoordelijke en kritische burger te zijn. AEGEE is van mening dat er een behoefte is aan meer en betere burgereducatie, die verschaft wordt door formele educatie (zoals in scholen en universiteiten) en door informele educatie (zoals door jeugdorganisaties).

Om burgereducatie te bevorderen, kiezen we een tweevoudige aanpak: aan de ene kant organiseren we activiteiten die rechtstreeks bijdragen aan de ontwikkeling van burgerlijke competenties van jongeren. Aan de andere kant werken we aan het opnemen van burgerlijkeducatie op de politieke agenda op alle niveaus, om daardoor het bewustzijn te verhogen van het belang van burgereducatie en beslissingsmakers aan te zetten om overeenkomstige maatregelen te nemen.

Sponsors

Bloemen bezorgen
Diamonds By Me
Autoverzekering
Ongediertebestrijden.com
Maxilia relatiegeschenken
Sofa's van Urbansofa
Online marketing bureau Traffic Today
Regiobloemist
SKEPP Kantoorverhuur
Hekwerken online kopen
Decidee
Raamdecoratie kopen
Zakelijke leningen
Travelbags
Personeelsfeesten Twente
Auto accu kopen