Het huidige bestuur

Het XXXIIe bestuur is als volgt geconstitueerd:


President & FR-Responsible

Margriet Visser

De voorzitter is het aanspreekpunt van AEGEE-Groningen voor andere studentenverenigingen en externe partijen. Bovendien is het haar taak om overzicht te houden en te zorgen dat het bestuur als team goed functioneert.

Ook is ze dit jaar verantwoordelijk voor de sponsoring van de vereniging als FR-Responsible. Door middel van een professionele aanpak zal ze voor AEGEE essentiële samenwerkingen aangaan ter ondersteuning van de vereniging.

 


Secretary & European Affairs Director

 

Arend-Jan Tissing

De secretaris verzorgt het contact tussen het bestuur en de leden van AEGEE-Groningen. Hij zal erop toezien dat de administratie op orde is en het pand er representatief uitziet.

Ook is hij European Affairs Director en draagt zo zijn steentje bij aan AEGEE-Groningen door de Groninger studenten enthousiast te maken over Europa. Zo brengt hij Europa naar onze leden, maar zorgt hij er ook voor dat onze leden Europa ingestuurd worden. Alle Europese zaken/contacten en alle reisjes vallen onder zijn verantwoordelijkheid.


Treasurer

Arjan Tilstra

De penningmeester is verantwoordelijk voor de verenigingskas en de bijbehorende begroting. Hij zal er zorg voor dragen dat alle inkomsten op een verantwoorde manier worden uitgegeven.

 

 

 


Local Affairs Director, PR-Responsible & Vice-President

Anne de Rouw

De Local Affairs Director is verantwoordelijk voor alle lokale commissies en lokale activiteiten.

Dit jaar is zij ook PR-Responsible. Door een uitgebreid PR-beleid zal zij ervoor zorgen dat AEGEE-Groningen op aantrekkelijke wijze zichtbaar is binnen en buiten Groningen.