Het huidige bestuur

Het XXXe bestuur is als volgt geconstitueerd:

Van links naar rechts: Neepan Paramajothy, Wietske Sterenberg, Sabine Zwaans, Jildert Sijmonsma & Marlijn Botter 


President

 

Sabine Zwaans 

De voorzitter is het aanspreekpunt van AEGEE-Groningen voor andere studentenverenigingen en externe partijen. Bovendien is het haar taak om overzicht te houden en te zorgen dat het bestuur als team goed functioneert.

 


Secretary & PR-Responsible

 

Wietske Sterenberg 

De secretaris verzorgt het contact tussen het bestuur en de leden van AEGEE-Groningen. Zij zal erop toezien dat de administratie op orde is en het pand er representatief uitziet.

Dit jaar is zij ook PR-Responsible. Door een uitgebreid PR-beleid zal zij ervoor zorgen dat AEGEE-Groningen op aantrekkelijke wijze zichtbaar is binnen en buiten Groningen.

 


Treasurer

 

Jildert Sijmonsma 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de verenigingskas en de bijbehorende begroting. Hij zal er zorg voor dragen dat alle inkomsten op een verantwoorde manier worden uitgegeven.

 


European Affairs Director & Vice-President

Neepan Paramajothy 

Als European Affairs Director draagt hij zijn steentje bij aan AEGEE-Groningen door de Groninger studenten enthousiast te maken over Europa. Zo brengt hij Europa naar onze leden, maar zorgt hij er ook voor dat onze leden Europa ingestuurd worden. Alle Europese zaken/contacten en alle reisjes vallen onder zijn verantwoordelijkheid.


Local Affairs Director, FR-Responsible & Vice-Treasurer

 

Marlijn Botter

Als Local Affairs Director is zij verantwoordelijk voor alle lokale commissies en lokale activiteiten.

Ook is ze dit jaar verantwoordelijk voor de sponsoring van de vereniging als FR-Responsible. Door middel van een professionele aanpak zal ze voor AEGEE essentiële samenwerkingen aangaan ter ondersteuning van de vereniging.