Comité van Aanbeveling

Dhr. M. Van den Berg

Commissaris van de Koning te Groningen

Provincial Governer of Groningen

 


Mr. A. Broekers – Knol

Vice Voorzitter van de Commissie voor Euroepse Samenwerkingsorganisatise
Eerste Kamer der Staten-Generaal (VVD)

Vice President of The Committee European Cooperation Organisations
Senate of the States-General (Liberal Party)


Mevr. M. Cornelissen

Voormalig lid Europees Parlement, Groen Links

Former Member of the European Parliament, European Greens

 

 


Dr. W.F. van Eekelen

Voormalig Lid Eerste Kamer
Bestuurslid Europese Beweging Nederland
VVD Politicus

Former member of the Dutch Parliament
Board member of the European Movement of the Netherlands


Dhr. B. Eickhout

Lid van het Europees Parlement Fractie
De Groenen/Vrije Europese Alliantie (Groenlinks)

Member of the European Parliament Group of the Greens/European Free Alliance

 


Prof. Dr. J. Van der Harst

Hoogleraar Geschiedenis en Theorie van Europese Integratie Rijksuniversiteit Groningen

Professor of History and Theory of European Integration

 


Mevr. J. Hennis-Plasschaert

Lid Tweede Kamer fractie VVD
Voormalig lid Europees Parlement

Member Parliament VVD
Former Member of the European Parliament


Mevr. T. Jadnanansing

Lid Tweede Kamer, Fractie PvdA, Hoger Onderwijs

Member of the Parliament, Socialist Party, Higher Education

 


Prof. J. Pelkmans

Director of Studies European Economic Studies
Department and European Law and Economic Analysis
College of Europe Brugge

 


Dhr. H. Pijlman

Voorzitter College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen

President of the Board of the Hanzehogeschool Groningen

 


Mevr. K. Piri

Lid van het Europees Parlement Fractie
Socialisten & Democraten (PvdA)

Member of the European Parliament
Socialists and Democrats


Prof. Dr. S. Poppema

Voorzitter College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen

President of the Board of the University of Groningen

 


 

Voormalig Lid Europees Parlement

Former Member of the European Parliament

 

 


Dhr. S. van der Vaart

Directeur Europees Parlement Nederland

Director European Parliament, The Netherlands

 


Drs. J. Wallage

Oud Staatssecretaris voor onderwijs en wetenschappen
Oud Burgemeester van Groningen

 


Dr. J.H. De Wilde

Hoogleraar Internationale Betrekkingen en Machtspolitiek Rijksuniversiteit Groningen

Professor of International Relations and Power Politics University of Groningen

 


Prof. Dr. D.J. Wolffram

Hoogleraar geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd Rijksuniversiteit Groningen

Professor of History of government and politics in the modern area

 


Prof. Dr. F. Zwarts

Voormalig Rector Magnificus
Rijksuniversiteit Groningen

Former Chancellor of the Rijksuniversiteit Groningen