Comité van Aanbeveling

Dhr. M. Van den Berg

Commissaris van de Koning te Groningen van 2007-2016

Voormalig partijvoorzitter van de PvdA

 


Mr. A. Broekers – Knol

Vice-voorzitter van de Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisatie
Voormalig voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal (VVD)

 

 


Mevr. M. Cornelissen

Voormalig lid Europees Parlement, Groen Links

 

 


Dr. W.F. van Eekelen

Voormalig Lid Eerste KamerBestuurslid Europese Beweging Nederland
VVD Politicus

 

 


Dhr. B. Eickhout

Lid van het Europees Parlement Fractie
De Groenen/Vrije Europese Alliantie (Groenlinks)

 


Prof. Dr. J. Van der Harst

Hoogleraar Geschiedenis en Theorie van Europese Integratie Rijksuniversiteit Groningen

 

 


Mevr. J. Hennis-Plasschaert

Lid Tweede Kamer fractie VVD
Voormalig lid Europees Parlement

 


Mevr. T. Jadnanansing

Lid Tweede Kamer, Fractie PvdA, Hoger Onderwijs

 

 


Prof. J. Pelkmans

Director of Studies European Economic Studies
Department and European Law and Economic Analysis
College of Europe Brugge

 


Dhr. H. Pijlman

Voorzitter College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen

 

 


Mevr. K. Piri

Lid van het Europees Parlement Fractie
Socialisten & Democraten (PvdA)

 


Prof. Dr. S. Poppema

Voorzitter College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen

 

 


Mr. M. R. Schaake

 

Voormalig Lid Europees Parlement

 

 


Dhr. S. van der Vaart

Directeur Europees Parlement Nederland

 

 


Drs. J. Wallage

Oud Staatssecretaris voor onderwijs en wetenschappen
Oud Burgemeester van Groningen

 


Dr. J.H. De Wilde

Hoogleraar Internationale Betrekkingen en Machtspolitiek Rijksuniversiteit Groningen

 

 


Prof. Dr. D.J. Wolffram

Hoogleraar geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd Rijksuniversiteit Groningen

 

 


Prof. Dr. F. Zwarts

Voormalig Rector Magnificus
Rijksuniversiteit Groningen

 


Dhr. R. Broekstra

Promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen –
Onderzoek gericht op de ethische en psychologische dimensies van Big Data

 

 


Dhr. A. Postema

Voorzitter van het Benelux Parlement
Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
PvdA-politicus