Democratie als sportauto, of toch liever een bierfiets?

Zoals allicht bekend is werd afgelopen weekend het event ‘Democracy: How should our society be?’ georganiseerd door de EventCie. Naast alle feestjes was er ook tijd voor lezingen en workshops. Het pronkstuk, het grote finalestuk, was de lezing en discussie ‘Critical aspects of democracy’. Om iedereen die hierbij niet aanwezig was een impressie te geven van het Event zal ik van deze lezing en discussie een samenvatting geven (en omdat we aan het serieuze-AEGEE-Europe artikelen-minimum moeten voldoen, natuurlijk).

De lezing vindt plaats in het buurthuis, waar normaal de dartclub en de fanfare repeteren. Er staan twee serieus kijkende poppen in origineel fanfare uniform om de boel op te vrolijken. Het is zaterdagmiddag en buiten schijnt de zon. Nadat we onszelf belachelijk hebben gemaakt met spijkerpoepen, koekhappen en zaklopen is het tijd voor het laatste serieuze onderdeel van het Event. Hierbij is het aan de sprekers om te wat bij te brengen over democratie en de nadelen daarvan. Julia van Boven, journalist, en Sent Wierda, voorzitter van ‘Eerlijke Verkiezingen‘, maken ons eerst wegwijs in de wereld van de democratie. Daarna is het tijd voor vragen en een discussie.

Julia van Boven vertelt ons dat onze democratie niet ideaal is, omdat het ineffiënt is en niet iedereen vertegenwoordigd wordt in de praktijk. Zo heeft de politiek van nu ook invloed op kinderen en volgende generaties terwijl die niet kunnen of mogen stemmen. Een Ombudsman voor toekomstige generaties zou dit probleem kunnen verkleinen. In Hongarije bestaat dit al, deze ombudsman heeft daar zelfs een vetorecht. Een ander initiatief om democratie gezond te maken is de g1000. Hierbij komen burgers uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om over onderwerpen van algemeen belang te discussiëren. Dit project biedt een alternatief voor de elitaire politieke partijen waarbij je stemt voor een heel pakket aan meningen. Je kan niet op de ene partij stemmen als het gaat om veiligheid en op een andere bij het onderwerp milieu.  Bij de g1000 kun je zelf meediscussiëren over onderwerpen die je belangrijk vindt. Ieders belangen worden hierbij beter behartigd.

Sent Wierda is voorzitter van de NGO ‘Eerlijke Verkiezingen’, een politieke partij die zich verkiesbaar stelde bij de afgelopen Europese verkiezingen. Om ons uit te leggen wat democratie nu precies is speelden we een spel. We zien op het scherm een foto van een bus verschijnen, hierbij luidt de vraag: ‘Is dit een auto?’ en wanneer we na lang beraad tot de conclusie zijn gekomen dat het toch echt een bus is volgen en meer plaatjes. Eerst de Flintstones in hun pré-historische auto met stenen wielen (een car-toon). Hoewel deze hoop stenen niet lijkt op een bus heeft het wel hetzelfde doel. Wierda ziet de democratie het liefts als een sportauto (een gele audi R8, voor de liefhebbers). Het volk heeft toch het liefst een bierfiets; ‘democracy should be fun’. Er volgt een hele lijst definities en wetartikelen ( Art. 1, 4, 7, 8 van de grondwet wel te verstaan). ‘This is democracy, because we say so!’, vond ik toch een opmerkelijke definitie van democratie. Wierda vertelt dat democratie faalt doordat vooral de blanke, hoogopgeleide, rijke man van 45-plus vertegenwoordigd is, terwijl deze groep maar twee procent van de bevolking uitmaakt. Later pleit Wierda voor het poldermodel en meer macht voor de burgers.

In de koffiepauze zegt Anton dat ‘ie even moet gaan liggen. Ik denk dat dat gevoel wel representatief is voor de heersende sfeer. Ieder die nog wel wakker is eet, drinkt thee (de koffie is verrassend genoeg al op), doet een dutje of speelt een potje voetbal (geloof het of niet). Blijkbaar zijn de feestjes en de ECN een succesvol onderdeel van het programma.

Na de koffieloze koffiepauze is het tijd voor de discussie. Het duurt even voor de eerste een vraag durft te stellen. Dan wordt toch de eeste vraag gesteld, met een internationaal karakter. De feestjes vormen een hindernis om de toch al gecompliceerde materie te begrijpen. Engels-met-accent draagt daar ook nog een steentje aan bij. Ondertussen komt een een-op-een discussie op gang. De sprekers delen blijkbaar niet dezelfde mening. Waar de discussie over gaat volg ik niet helemaal; luisteren en schrijven tegelijkertijd vergt een bepaalde hersenactiviteit die ik niet op kan brengen op deze vroege zaterdagavond. Gelukkig heeft de spreker wel goed geslapen en neemt hij de tijd om uitgebreid antwoord te geven op verschillende vragen. Zij met een vraag wachten geduldig op hun beurt. Er wordt een vraag gesteld over Zwitsterse referenda. ‘Informatie is van groot belang wanneer een referendum wordt gehouden’, zegt Wierda. Ook volgt de vraag of een monarchie, zoals in Nederland en Spanje, wel democratisch kan zijn. Flashbacks van WK’s voetbal in het algemeen schieten door mijn hoofd wanneer de Spanjaarden, Nederlanders en Duitsers met elkaar in discussie gaan. Al snel blijkt er ook onenigheid binnen team Spanje, zo ga je de wedstrijd niet winnen. Na een langzame start moet de discussie uiteindelijk toch worden afgefloten door de scheidsrechter. Tijd voor de derde helft.

Ook in Groningen wordt een g1000 georganiseerd, deze  vindt plaats op 6 juni. Kijk op www.g1000groningen.nl  voor meer informatie.

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl