La planification stratégique

Op de bijzondere datum; 11-12-’13 was de denktank over het Strategisch Plan (SP). Op dit moment heeft AEGEE-Groningen een SP maar deze loopt af per september 2014. Tijd dus om met de leden in gesprek te gaan over het SP. Tijdens deze denktank is er vooraf meteen duidelijkheid geschept over het doel van deze denktank: “Een brainstorm avond over een mogelijk nieuw Strategisch Plan, geen evaluatie van het huidig Strategisch Plan”.

De leden hebben een aantal vragen beantwoord, aan de hand daarvan zijn de discussies ontstaan. Het was duidelijk dat er hele verschillende ideeën waren over het doel en het nut van een SP. Ook werden de lede het nog niet eens over de kwestie óf er wel een nieuw SP moet komen voor AEGEE-Groningen. De discussie ging veelal over of er concrete doelen gesteld moeten worden of juist een duidelijke visie en missie zonder concrete doelen. Ook is er geopperd om het identiteitsdocument, zoals omschreven in het huidige SP, te verbeteren en dit als SP te gebruiken.

Zoals je leest is het een moeilijk onderwerp vanwege de abstractie. Ben je geïnteresseerd in het SP en de denktank over het SP dan kun je de notulen komen lezen op het pand. Vanwege de lage opkomst op de denktank (acht leden) is er door het bestuur besloten een enquete te versturen naar alle leden. Hierover komt een presentatie op de halfjaarlijkse ALV.

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl