De geschiedenis van AEGEE in een notendop

AEGEE-Europe
De geschiedenis van AEGEE in een notendop 03Ik zal proberen om een overzicht te geven van de geschiedenis van AEGEE. AEGEE is opgericht op 16 april 1985, maar de voorbereidingen zijn al veel eerder begonnen. Teruglezend in bronnen kan men zien dat er al in januari 1984 plannen waren voor het creëren van een nieuwe Europese studenten beweging. Deze kleine groep mensen die deze visie deelden, werden aangevoerd door Franck Biancheri.

Het moet zeer moeilijk zijn geweest om vanuit het niets zo’n grote beweging op te starten en dat ging dan ook niet zonder slag of stoot. De studenten die AEGEE bedacht hebben, vonden dat AEGEE eigenlijk gestaafd was op drie pijlers, namelijk: een collectieve verantwoordelijkheid voor de toekomst van Europa; de zekerheid dat ze pioniers waren in een nieuw soort Europese integratie en iets dat ze noemden ‘pragmatisch utopisme’. Dit betekent zoiets als dat je je doelen moet stellen aan de hand van je idealen en niet je doelen moet stellen aan de hand van wat je denkt dat mogelijk is. Deze drie pijlers kwamen vooral terug in de eerste drie jaren van AEGEE-Europe en zorgden eigenlijk later voor een identiteitscrisis.

In de periode die volgde, maakte AEGEE een stormachtige groei door. Mede hierdoor hebben ze een aanzienlijk aandeel gehad in het ontstaan van het Erasmusprogramma in 1987: een programma waarin Europese studenten op uitwisseling konden naar een andere universiteit, voor een periode van minimaal drie maanden. Na de val van de muur was ook de weg open naar Europese samenwerking over het hele Europese continent, iets wat voorheen niet mogelijk was. Hierin zien we ook het AEGEE ontstaan zoals wij het nu ook ongeveer kennen. We praten nu al over de periode van 1990-1995. In 1996 verhuisde het comité directeur, beter bekend als het CD, vanuit Delft naar Brussel. Hierdoor was het mogelijk om de Europese instellingen makkelijker te benaderen dan voorheen mogelijk was.

Na deze periode, die door velen wordt gezien als de bloeiperiode van AEGEE-Europe, volgen er nog projecten over Europa en de euro, over nadenken over het Europees parlement en over duurzaamheid. Maar geen van deze projecten heeft ooit impact gehad zoals het Erasmusprogramma, waar we in Groningen ook rijkelijk van kunnen profiteren en dat ons ook een nieuwe stichting heeft gebracht, namelijk Erasmus Student Network. Nu kunnen en zouden we ons moeten afvragen wat het doel zou moeten zijn van AEGEE-Europe. Immers zijn er al veel van de pijlers waar het huidige AEGEE op is gebaseerd vervuld, met als resultaat dat AEGEE-Europe wederom in een identiteitscrisis is verwikkeld.

AEGEE-Groningen
De geschiedenis van AEGEE in een notendop 02Onze local is op dinsdag 25 oktober 1988 opgericht door een groepje van 5 mensen, geloof het of niet, afkomstig van Vindicat. Dit groepje mensen bestond onder andere uit Michiel van Dam en Arend-Jan Nijhuis. Deze twee heren zijn daarom ook erelid van AEGEE-Groningen. Minder dan een jaar later (mei 1989) telde de vereniging 41 leden. Op een avond in diezelfde maand, die bedoeld was om studenten uit Groningen te informeren over de mogelijkheid om op Summer University te gaan, verdubbelde het ledenbestand van AEGEE-Groningen naar ongeveer 100 leden.

Het is nu lastig om te kijken wat er gebeurd is in de periode die volgde, dit omdat er omstreeks 1996 in het pand waar vele studentenorganisaties waren gevestigd een brand heeft gewoed. Hierdoor is vrijwel het hele archief uit de begintijd van AEGEE Groningen vernietigd. Het is wel bekend dat AEGEE-Groningen in de periode 1995-1996 voor een korte tijd een contact antenne is geweest, in plaats van een normale antenne, omdat de Europese Commissie buiten het CD om was benaderd. Hierbij is het trouwens niet meer duidelijk waar die benadering in kwestie over is geweest (kan dus ook zijn geweest om notitie blokken te scoren).

Na de eeuwwisseling ging het slecht met AEGEE-Groningen. Er was een dalend ledenaantal, eigenlijk geen actief lidmaatschap en geen interesse in bestuursfuncties. Het absolute dieptepunt was 2003, waarin onze local nog maar 117 leden telde. Nu komt Bart Cramer in beeld. Cramer was president van AEGEE-Groningen van 2002-2003 en heeft veel gedaan om de vereniging weer op de rails te krijgen. Toen bleek dat er niemand gevonden kon worden voor de functie van Treasurer voor het jaar 2003-2004, besloot hij om deze functie op zich te nemen. Voor deze buitengewone toewijding aan onze vereniging is hij benoemd tot erelid. Rond 2009-2010 is er een omslag te bemerken in de aanwas van nieuwe leden. Waar we eerst het merendeel van de leden binnenhaalden met de SU promotie, is dat nu overtroffen door studenten die lid worden tijdens de kei-week en de introductie periode die volgt. Het is trouwens door een mooie SU campagne geweest dat we in 2010 ons hoogste ledenaantal hebben bereikt: 370 leden. Omdat veel oudere leden zich na 2010 hebben uitgeschreven bij de vereniging (waarvan er velen nu in het alumni orgaan zitten), hebben we nu een redelijk stabiel leden bestand dat ongeveer 300 leden telt. Met het 4 koppig bestuur dat nu zetel houdt op het pand kan AEGEE-Groningen er weer een jaar tegenaan!

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl