De Theefabriek – tea museum in Houwerzijl

We all know the many interesting things you can do in Groningen and how many places there are to discover in the city. Some of you may also be aware that there is an entire province out there outside the city. But did you know there are also places worth visiting out there? One such place is “De Theefabriek” (the Tea Factory), a tea museum in the village of Houwerzijl, about 25 km away from the city. What a tea museum is doing so far out in the province or how it ended up there in the first place, I don’t know. If you love tea, though, this is an absolute must!

We weten allemaal hoeveel leuke dingen er te doen zijn in Groningen en hoeveel dingen er te ontdekken zijn in de stad. Misschien ben je je er ook van bewust dat er een hele provincie is buiten de stad. Maar wist je ook dat er daar ook nog vele interessante plekjes bevinden? Een van die plekjes is De Theefabriek een theemuseum in het dorpje Houwerzijl (zo’n 25 km buiten de stad). Ik heb geen idee wat een theemuseum zo ver buiten de bewoonde wereld doet of hoe het daar terecht gekomen is, maar als je een liefde hebt voor thee kan je dit niet missen!

25 Kilometres is quite a distance of course. There are several ways to get there. I would personally recommend going by car. The route should not be too difficult and the museum has free parking spaces. You could convince a friend who has a car. I recommend this if you know someone who could be convinced to come stare at tea in the middle of nowhere, or if someone owes you a favour. It is also possible to cycle there, like I did. I recommend this if you like birds, if you want to see a bit of the Netherlands that you wouldn’t usually see, or if the other two options are not available to you and you are very determined to go to the tea museum. (Warning: Google Maps travel time estimates do not take into account that you always have headwind. It takes one and a half hours to cycle there and two hours to cycle back.)

25 Kilometer is natuurlijk een heel eind. Er zijn verschillende manieren om er te komen. Je kunt met de auto gaan. Dit is wel aan te raden. De route is niet al te ingewikkeld en je kunt gratis parkeren bij het museum. Misschien kun je een vriend(in) met een auto overtuigen om mee te gaan. Ik raad dit aan als je denkt iemand over te kunnen halen om naar thee te komen staren of als je van iemand niet iets van je tegoed heeft. Het is ook mogelijk om er heen te fietsen, zoals ik heb gedaan. Dit raad ik aan als je van vogels houdt, als je een stukje Nederland wilt zien dat je niet zo vaak tegenkomt, of als de andere opties niet mogelijk zijn en je heel erg vastberaden bent om daar het theemuseum te gaan. (Let op: de geschatte reistijd van Google Maps houden er geen rekening mee dat je altijd tegenwind hebt. De heenweg duurt anderhalf uur, de terugweg twee uur.)

The Tea Factory looks quite fancy, but a bit out of place. If your eyes have been fixed on the museum from the moment you saw it and you forgot the village and countryside around it, you will remember where you are when you have to step over some chickens wandering around in the French renaissance-style garden.

 

De Theefabriek ziet er best leuk uit, maar niet precies wat je in die omgeving zou verwachten. Als je gefixeerd bent op het theemuseum vanaf het moment dat je het voor het eerst zag en je het dorp en platteland helemaal bent vergeten, herinner je je wel weer waar je bent als je over een paar kippen heen moet stappen die rondscharrelen in de tuin in Franse renaissancestijl.

You enter the museum through the tearoom. For a very modest fee of €3, you can learn all about the process of tea production, tea trade, and the history of tea in the Netherlands. The museum itself is quite small (which not so surprising). There is not enough space for very in-depth information but the museum compensates for that by looking absolutely adorable. Even the teacups and such in simple display cases rest on a thick layer of beautiful loose-leaf tea. It makes you want to run straight back to the tearoom, but not before you have had a look at some alternative uses for tea upstairs! The highlight there is the wedding dress made of tea bags. (I know what I’m wearing if I ever get married!)

Je loopt het museum binnen via de kamer waar de theeschenkerij is. Voor een bescheiden bedrag van €3 kun je van alles leren over het productieproces van thee, de theehandel en de geschiedenis van thee in Nederland. Het museum zelf is best klein (wat me niet heel erg verbaasde). Er is niet genoeg ruimte voor diepgaande informatie maar dat compenseert het museum door er ontzettend schattig uit te zien. Zelfs theekopjes en zulke dingen in de vitrines rusten op een rijke laag losse thee. Je zou er spontaan van terug willen rennen naar de theeschenkerij maar niet voordat je op de eerste verdieping hebt gekeken naar de alternatieve manieren om thee te gebruiken! Het hoogtepunt daar is een bruidsjurk gemaakt van theezakjes. (Ik weet wel wat ik op mijn bruiloft aan wil!)

Next, the tearoom. (Of course you can also have a cup of tea before you enter the museum part. Or both before and after.) You will receive a menu with dozens if not hundreds of different teas as well as a mouthwatering selection of cakes, sandwiches, and scones. Have fun choosing – and good luck! I recommend trying at least two kinds of tea as well as the “tea cake”, a warm and spicy house specialty made with smoke tea.

Daarna de theeschenkerij. (Natuurlijk kan je al een kopje thee drinken voordat je het museumgedeelte binnenloopt, of zowel voor als na.) Je krijgt een menu voorgezet met tientallen of misschien wel honderden verschillende theesoorten en een verrukkelijk assortiment cakes, sandwiches en scones. Veel plezier (en succes!) met kiezen! Ik zou je aanraden om minstens twee soorten thee te proberen, en misschien ook de “theecake”: een huisrecept, rijke en kruidige cake gemaakt met rookthee.

Finally, the tea shop wins the award for best museum gift shop ever. There are hundreds of different kinds of loose-leaf tea from all over the world, a variety of blooming tea pearls, and all kinds of other tea-related things like cups and mugs, strainers, books, and more. Don’t worry, there are shopping baskets – I know because I needed one.

Als laatste kom je bij de theewinkel die de prijs verdient voor beste museumwinkeltje ooit. Er zijn honderden verschillende soorten thee van overal ter wereld, theeparels, en allerlei thee gerelateerde dingetjes zoals kopjes en mokken, thee-eien, boeken, en meer. Geen zorgen, er zijn winkelmandjes – dat weet ik uit ervaring, ik had er ook een nodig.

In short, an amazing little piece of tea lovers’ paradise out in the province. If you feel up to it you can also have a look in the second hand book shop in Houwerzijl before you go home. This is an unforgettable experience (especially if you’re dead exhausted from cycling more in one day that you usually do in a month) and an absolute must if you like tea or simply if you’ve always wanted to know what exactly the difference is between green and black tea.

In het kort, een geweldig stukje theeliefhebbers paradijs in de provincie. Als je er nog tegenaan kan kun je ook nog een kijkje nemen in de tweedehands boekhandel in Houwerzijl voordat je naar huis gaat. Dit is een onvergetelijke ervaring (vooral als je compleet uitgeput bent omdat je meer in één dag gefietst hebt dan dat je normaal doet in een maand). Dit mag je niet missen als je van thee houdt of gewoon als je altijd al hebt willen weten wat nou het verschil is tussen zwarte en groene thee.

You can visit the tea museum every saturday and sunday for 10AM till 5PM

Het theemuseum is elke zaterdag en zondag open van 10.00 uur tot 17.00 uur

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl