Groningse Americana: The Blind Roofers en hun Damster Delta

Garrelsweer – Dat rock ‘n roll en juridische zaken goed samengaan heeft ondergetekende (1991 – heden) wel aangetoond door jarenlang de functies van voorzitter der Juridical van AEGEE-Groningen en die van rocklegende te bekleden. Het feit dat recentelijk eerstgenoemde functie is komen te vervallen wegens het abusievelijk niet wederverkiesbaar stellen kan hieraan dan ook geen afbreuk doen. Kortheidshalve wordt in het hiernavolgende niet stilgestaan bij de juridische carrière – hoe … Read more

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl