La planification stratégique II

De tweede denktank vond plaats op dinsdag 18 februari. Het doel van de avond was om tot een aantal thema’s/hoofddoelen te komen voor het nieuw Strategisch Plan (SP). We zijn begonnen met een korte update van wat er tot nu toe ligt, na de eerste denktank én de enquête. Daarna zijn het doel en de aanpak uitgelegd en zijn we meteen goed van start gegaan. Er is individueel en daarna plenair een SWOT-analyse gemaakt van AEGEE-Groningen. Zo kunnen er punten uit gehaald worden waar wij als AEGEE-Groningen de komende drie jaar mee aan de slag kunnen. Deze analyse heeft veel tijd in beslag genomen, maar gaf een goed beeld van de Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. 

Na een korte pauze zijn we verder gegaan met de opbouw van een SP. Wat doe je als eerst: een visie en missie formuleren. In het huidig SP staat dit vermeld in het identiteitsdocument; naar aanleiding van de enquête is de conclusie dat deze opbouw (identiteitsdocument en daarna doelen) behouden kan blijven. Wel bleek dat de huidige missie niet volledig was volgens de aanwezige leden bij de denktank. Hier zijn we mee aan het sleutelen gegaan. Op dit moment komt de nieuwe missie er als volgt uit te zien:

“Wij, leden der AEGEE-Groningen, zien het als onze missie om Groninger studenten persoonlijke verbreding en verdieping te bieden en te streven naar een tolerant, open-minded en actieve deelname aan een geïntegreerd Europa.”

(missie/visie zijn door elkaar gehaald, voor de duidelijkheid van het huidig SP gebruik ik dit nog zo)

Wil je hier graag over mee praten? Hoe moeten de visie en missie verder uitgewerkt worden en hoe kunnen vanuit de SWOT-analyse doelen geformuleerd worden die het Strategisch Plan vormen? Kom dan naar de schrijfsessies! Deze staat onder voorbehoud gepland op donderdag 6 maart, misschien wel de laatste keer in het pand aan de St. Walburgstraat.

Sponsors

Inshared
Parcel Pro
Sliponline
Baktotaal
Ledlampen kopen
Rotim.nl Verpakkingen
Shops United
Stellingstunt
Online marketing bureau Traffic Today
Verzekering.nl